Gyöngyöshalász Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat

mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyöngyöshalász külterületéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények őrzése, védelme. Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvények az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        A pályázó nem állhat a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt

        8 általános

        „B” kategóriás jogosítvány

        Az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja

        fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre, vagy az engedély megszerzésének vállalása

        18. életév betöltése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Rendészeti vizsga,

        Mezőőri mukakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Helyismeret Gyöngyöshalász közigazgatási területén (külterület)

        Saját tulajdonú terepjáró, gépjármű megléte, hivatali használat céljából

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Amennyiben a pályázó rendelkezik mezőőri gyakorlattal, akkor az annak meglétét igazoló iratok másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 37/368-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2735/2018 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2735/2018, valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyongyoshalasz.hu - 2018. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyongyoshalasz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.