Szabadtéri Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Gazdasági és Értékesítési Igazgatóság

Pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai utca 75.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatok ellátása. Kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások, szerződések bizonylatainak ellenőrzése, rögzítése a gazdasági rendszerben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Pénzügyi-számviteli,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési területen szerzett tapasztalat, CT-Ecostat program ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-460-26-77 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai utca 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1127/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2001 Szentendre, Sztaravodai utca 75. - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1127/2018, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.