Pesti Magyar Színház - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pesti Magyar Színház
Műszaki- Produkciós Irányítás

Anyagbeszerző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A színház üzemeltetéséhez szükséges anyagbeszerzési feladatok ellátása gazdaságossági, költséghatékony szempontok vizsgálata a legkedvezőbb anyagbeszerzés lebonyolítása, szállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Azonos munkakörben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű gyorsaság, precizitás,rugalmasság,kommunikációs készség,,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-903-8950 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pesti Magyar Színház - Budapest címére történő megküldésével (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR421/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Anyagbeszerző.         Postai úton, a pályázatnak a Pesti Magyar Színház - Budapest címére történő megküldésével (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR421/2018, valamint a munkakör megnevezését: Anyagbeszerző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.