Tatabányai Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Tankerületi Központ
Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály

Pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 3. számú melléklet melléklete 66.pontja alapján Költségvetési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 Befektetett eszközök nyilvántartása, kontírozása, egyeztetése  Az intézmények eszközeinek leltárhelyek közötti áthelyezése,  Selejtezési és leltárellenőrzési feladatok ellátása, jegyzőkönyvek készítése  A leltározási jegyzőkönyvek és a kiértékelések felülvizsgálata, korrekciós tételek feladása a főkönyv felé  A befektetett eszközökkel kapcsolatos nyilvántartási, egyeztetési és értékelési feladatok végrehajtása.  Az intézmények által vásárolt nagy és kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele a Forrás SQL könyvelési programban  Negyedéves ÉCS elszámolása és feladása a főkönyv felé  Negyedéves Statisztikai jelentés elkészítése  Az Intézmény által kezdeményezett, valamint az Önkormányzatok által jóváhagyott selejtezések / vagyonkezelői jogok visszaadásának rögzítése a programban  Intézményekkel, Önkormányzatokkal való kapcsolattartás  Végzi a könyvelési feladatokat a szállítói számlákkal kapcsolatosan  Kiadmányozásra előkészíti a munkaköréhez tartozó iratokat, gondoskodik azok postázásáról és irattárba helyezéséről, selejtezési idejének megjelöléséről figyelemmel az Iratkezelési szabályzatban foglaltakra.  Könyvelés - Számviteli és pénzügyi általános ügyintézés  Analitikus és főkönyvi könyvelés  Folyamatos egyeztetések (könyvelési, adó, főkönyvi analitika) elvégzése  Mérlegjelentések, mérlegbeszámolók készítése  Adóanalitikák vezetése, adóbevallások előkészítése  Főkönyvi zárásokban részvétel  Közreműködés adó - és járulékbevallások elkészítésében a határidők betartásával  Pénztárosi feladatok ellátása Analitikus, illetve főkönyvi könyvelési feladatok ellátása, részvétel zárlati feladatok elvégzésében, mérlegjelentések,és mérlegbeszámoló elkészítésében, egyéb gazdasági (pénzügyi és számviteli) jellegű feladatok ellátásában való analitikák készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Gazdasági/pénzügyi/számviteli,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Gazdasági/pénzügyi/számviteli,

        • Excel program legalább középszintű ismerete, felhasználói szintű számítógépes ismeretek • Államháztartási könyvelésben vagy szakirányú területen szerzett - legalább 1 év - szakmai tapasztalat • Gazdálkodást érintő, számviteli és adójogszabályok naprakész ismerete • Mérlegképes könyvelői szakképesítés

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzési képesség, • Minőségi és hatékony munkavégzés, • Megbízhatóság, •,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, • Motivációs levél, • Legmagasabb iskolai végzettséget, valamint a pénzügyi szakképzettséget igazoló okiratok másolata, • Nyilatkozat büntetlen előéletről, • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34/795-225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/06-2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/06-2018, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója dönt az alkalmazásról

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.