Tomory Lajos Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tomory Lajos Múzeum és telephelyei

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1181 , Margó Tivadar utca 116-118.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tomory Lajos Múzeum állandó és időszakos kiállításaihoz múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozása és megtartása - Kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal, oktatási intézményekkel - A múzeumi rendezvények múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai elemeinek megtervezése, lebonyolítása - A kiállításokhoz kapcsolódó rendezvények megszervezése, azokon aktív közreműködés – A feladatok elsősorban történeti és képzőművészeti témájú kiállításokhoz kapcsolódnak - Pályázatírás múzeumpedagógiai témában – Hétvégi munkavégzés vállalás - Szükség esetén tárlatvezetés megtartása - Kiállítótermek szakmai ügyeletének biztosítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, múzeumpedagógus, pedagógus, gyógypedagógus, andragógus végzettség,

        közgyűjteményi vagy oktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, történelem szakos tanári diploma,

        Adobe InDesign és Photoshop programok ismerete

Elvárt kompetenciák:

        általános intelligencia,

        általános műveltség,

        önálló munkavégzés,

        proaktivitás,

        szervezői képesség,

        kreativitás,

        Kiváló szintű pedagógiai érzék,

        kommunikációs hatékonyság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36206215457 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tomory Lajos Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00720/2018 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tomory Lajos Múzeum címére történő megküldésével (1181 Budapest, Margó Tivadar utca 116-118. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00720/2018, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.