Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyírbátori és Vásárosnaményi tagkórház
Műszaki és munkavédelmi ellenőrzési csoport

munkavédelmi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elősegíti az intézmény területén a munkabiztonsági szabályok, előírások végrehajtását illetőleg érvényre juttatását, a munkavédelmi szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátását. A munkahelyeken rendszeresen, illetve az ellenőrzési tervben rögzítetteknek megfelelően ellenőrzi a munkabiztonsági szabályok, előírások megtartását. hiányosság esetén intézkedik azok megszüntetéséről, szükség szerint kezdeményezi a felelősségre vonást. Közreműködik a közalkalmazottak munkavédelmi oktatási anyagának elkészítésében, részt vesz az új dolgozók munkavédelmi oktatásán. Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a munkabiztonsági szabályok, előírások érvényre juttatását. Veszélyes létesítmények, munkaeszközök, technológiák üzembe helyezése előtt elvégzi a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatokat, elkészíti a munkavédelmi üzembe helyezési engedélyt. Tűzvédelmi csoport munkájának segítése. Többletfeladat a felelősségbiztosítási káresemények kivizsgálása és az azokkal kapcsolatos ügyintézés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, munkavédelmi technikus végzettség,

        Munkavédelmi területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, tűzvédelmi szakképesítés,

        Tűzvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-99-70-975 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István út. 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 299/2018 , valamint a munkakör megnevezését: munkavédelmi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 299/2018, valamint a munkakör megnevezését: munkavédelmi előadó.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.