Táltos Óvoda - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Táltos Óvoda Csikó Tagóvodája

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1124 Budapest, Meredek utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pedagógiai asszisztens,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 319 30 51 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Táltos Óvoda - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 423/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Táltos Óvoda - Budapest címére történő megküldésével (1124 Budapest, Lejtő út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 423/2018, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.