Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal
igazgatási csoport

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2457 Adony, Kossuth L. utca 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 9., 14. pontja, szociális, hatósági feladatkör I. besorolási osztály szerint

Ellátandó feladatok:

Általános igazgatási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati és általános igazgatási ügyek, szociális feladatok ellátása. Feladatköréhez kapcsolódó hatósági, statisztikai adatszolgáltatások teljesítése. Feladatkörével összefüggő nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati és Cafetéria Szabályzata és a Szervezeti és Működési Szabályzat. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervező,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A közigazgatás szociális, igazgatási területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alapvizsga. Az ASP szakrendszer ismerete. B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete alapján), iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-25/504-550-18 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2457 Adony, Kossuth L. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/4373/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2457 Adony, Kossuth L. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/4373/2018, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2457 Adony, Kossuth L. utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. december 17.

        Adony Város Honlapja - 2018. december 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A beérkezett pályázatok közül az aljegyző - a polgármester egyetértésével - választja ki a nyertes pályázót. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást a pályázati eljárás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.