Integrált Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. január 03-tól 2019. szeptember 02 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6795 Bordány, Kossuth utca 53/2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok és a 26/1997. (IX.03.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnői szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Három hónapos próbaidő vállalása

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány és saját autó előnyt jelent

        jó kommunikációs készség

        jó problémamegoldó készség

        önálló munkavégzési képesség

        terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata

        részletes fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

        Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez és tárolásához való hozzájárulásról

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat annak beszerzéséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-62-588-090, 06/30/6645083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Integrált Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével (6795 Bordány, Kossuth utca 53/2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2546-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Integrált Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével (6795 Bordány, Kossuth utca 53/2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2546-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bordany.hu - 2018. december 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.