Orosházi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Orosházi Polgármesteri Hivatal

általános igazgatási csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Eljár birtokvédelmi ügyekben, a kérelem helybenhagyása, vagy elutasítása tárgyában. Eljárást folytat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. Közreműködik a Csoport feladat- és hatáskörébe tartozó rendelet-tervezetek, előterjesztések, beszámolók elkészítésében. Ezen ügyek esetében részt vesz a képviselő-testület és bizottságai ülésein. Irányítja, ellenőrzi az általános igazgatási csoport munkáját (hatósági ügyintézők, anyakönyvvezetők)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, i szintű közszolgálati, vagy gazdaságtudományi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai vizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, jogász szakképesítés, államigazgatási főiskolai végzettség,

        szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás

        nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 12.00 óráig beérkezéssel. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.415-/2018. , valamint a munkakör megnevezését: általános igazgatási csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.415-/2018., valamint a munkakör megnevezését: általános igazgatási csoportvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 12:00 óráig beérkezéssel. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Orosházi Élet

        www.oroscafe.hu, www.oroshaza.hu

        Békés Megyei Hírlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.