Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző teljes körű helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatási-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,

        Önkormányzati Hivatalban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Alapszintű számítógépes ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ASP rendszer ismerete

        Választási rendszerek ismerete

        Releváns szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló igazolás

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Közigazgatási gyakorlatról szóló igazolás

        Közigazgatási szakvizsgáról szóló bizonyítvány másolata

        A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul

        A pályázó nyilatkozata, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

        A pályázó nyilatkozata, hogy az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatban munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36309637553 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/2265/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/2265/2018., valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Polgármester a formai követelményeknek nem megfelelő pályázatot érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak helye nincs. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálása után a Polgármester és a Jegyző a kiválasztott pályázókat a személyes meghallgatást követően értékeli. A Polgármester az értékelés, valamint a személyes meghallgatás után a Jegyző javaslatára dönt az Aljegyző kinevezéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bocsa.hu

        www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bocsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.