Sárvári Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.01.14-2019.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9600 Sárvár, Alkotmány utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanulók felügyelete, pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításhoz

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléshez)

        Szakmai önéletrajz

         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/540-18-67 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9600 Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola Sárvár, Alkotmány utca 22-24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/166/945-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Dózsa György utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/166/945-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sárvári Tankerületi Központ hirdetőtáblája - 2018. december 15.

        http://kk.gov.hu/sarvar - 2018. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/sarvar honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.