Balatonszemesi Latonivits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balatonszemesi Latonivits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum

közművelődési szakember, művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2019.08.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hagyományos művelődésszervezői feladatok ellátása, gyermek és felnőtt korosztály számára kínált programok (ismeretterjesztő előadások, zenei programok, tanfolyamok szervezése és felügyelete, szabadtéri fesztiválok szervezése, civil kapcsolatos gondozása) tervezése, szervezése és lebonyolítása; a község közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi közművelődési szokások támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, közművelődési szakember,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, művelődésszervező,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        B katergóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

        önálló munkavégzés, megbízhatóság, felelősségvállalás

        problémamegoldó képesség

        jó kapcsolatteremtő képesség

        terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        teljes körű erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata

        a pályázó nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati ejárással összefüggő megismeréséhez hozzájárul, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        fényképes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/665-4384 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonszemesi Latonivits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum címére történő megküldésével (8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bsz/3673/2018. , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember, művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonszemesi Latonivits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum címére történő megküldésével (8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bsz/3673/2018., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember, művelődésszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázatok beérkezését követően az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonszemes.hu - 2018. december 13.

        www.szemesimuvhaz.hu - 2018. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szemesimuvhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.