Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Gépjárműtechnológia Tanszék

Titkárnő (tanszékvezetői asszisztens)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Stoczek utca 6. J épület

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanszékvezető és –helyettes teljes körű adminisztratív támogatása, a tanszék munkájának háttértámogatása, tanszékvezető programjának szervezése, naptárának kezelése, tanszéki kiküldetések technikai előkészítése, szervezése, elszámolása és adminisztrációja, értekezletek előkészítése, emlékeztető írása, kiadott feladatok nyomon követése, pályázatok ügyintézésében részvétel, képzések lebonyolításában részvétel, szerződések ügyintézése, kapcsolattartás képzésben résztvevő hallgatókkal, belső, külső oktatókkal és szervezetekkel, hivatalokkal, kapcsolattartás Partnerekkel és a kari tanszékek gazdasági ügyintézőivel, telefonok, email-ek önálló kezelése, kapcsolódó adatbázisok önálló kezelése, adatfeltöltés, adatok szűrése, tanszéki helyiségek kulcsainak kezelése, kimutatások, beszámolók készítése, kisebb pénzügyi feladatok ellátása, tanszéki általános feladatokban való részvétel, tanszéki közös programok szervezése és adminisztrációja, az iroda működtetésével kapcsolatos általános feladatok ellátása, a beérkező és a kimenő levelek iktatása, nyilvántartása, postázása, rendezése, a tanszékhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, a tanszék munkavégzéséhez szükséges, üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Angol nyelv szóban és írásban aktív társalgási szintű ismerete (e-mailen és telefonon keresztül is)

        Erős felhasználói szintű MS Office ismeretek

        A BME iktatási (Poszeidon) és gazdasági (MGR) rendszer használat betanulásának vállalása

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.

        Versenyszférában, felsővezetői asszisztens vagy hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú végzettség

        Középfokú közgazdasági végzettség vagy pénzügyi számviteli gazdasági ügyintéző OKJ-s végzettség vagy mérlegképes könyvelői végzettség

        Hasonló területen szerzett korábbi tapasztalat

        A közszférában vagy felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

        Német nyelv aktív társalgási szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, gyors, precíz munkavégzés,

        Együttműködő, nyitott, pozitív személyiség,

        Proaktív, önálló kezdeményező hozzáállás,

        Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

        Kitartás, terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség,

        Nagyfokú rugalmasság,

        Felelősség tudat,

        Határozottság,

        Minőségi munkavégzésre való törekvés,

        Csapatban való munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/422 , valamint a munkakör megnevezését: Titkárnő (tanszékvezetői asszisztens).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/422, valamint a munkakör megnevezését: Titkárnő (tanszékvezetői asszisztens).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alapilletmény kiegészül egyéb juttatásokkal, ezáltal biztosítva a versenyképes jövedelmet. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.