Kuny Domokos Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kuny Domokos Múzeum

régész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Öregvár, Váralja út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti feltárások szakmai irányítása, dokumentáció készítése, illetve beosztott régészként közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásában. Régészeti feltárások, szerződések előkészítése. Feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása. A rá bízott leletanyag leltározása, revíziója, tudományos feldolgozása, publikálása. Pályázatok elkészítésében, lebonyolításában és kiállítások rendezésében való közreműködés. Propaganda, marketing és ismeretterjesztő tevékenység szakmai anyagának összeállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA, vagy ezzel egyenértékű végzettség,

        - 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Megelőz feltárásokon szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        műszaki rajztudás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        muzeális intézményben vagy régészeti feltárás elvégzésére jogosult intézményben vagy cégben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Geofizikai - térinformatikai szoftver felhasználó szintű ismerete (CAD és/vagy GIS alapú),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

        - 496/2016. (XII. 28.) Korm. rend. 7. § (3) alapján előírt,ásatásvezetéshez szükséges jogosultság

        - terepi munkatűrés, alkalmazkodóképesség, pontos precíz munkavégzés, új ismeretek gyors elsajátítás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - Részletes szakmai önéletrajz, - szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok), okmány(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-34/487-888 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 392/2018 , valamint a munkakör megnevezését: régész.         Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével (2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 392/2018, valamint a munkakör megnevezését: régész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kunymuzeum.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunymuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.