Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat és intézményeinek költségvetési gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása, ellenőrzése (beérkező számlák fogadása, ellenőrzése, érvényesítése, utalása, pénzügyi rendszerben kontírozása, kiegyenlítése, főkönyvi könyvelése). Közreműködés az önkormányzat költségvetési rendeleteinek, költségvetési beszámolóinak elkészítésében, támogatások igénylésében. Statisztikák elkészítése és nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi ügyintéző

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 14/2016.(XII.13.) Ör. rendelet, és az 1/2017.(I.10.) Ör.rendelet r az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, • államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, • ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, • Pontosság, precizitás, megbízhatóság, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint), erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 26920801 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi u. Petőfi. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.telki.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.