Uzsoki Utcai Kórház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Uzsoki Utcai Kórház
az Intézmény Központi Laboratóriumába

1 fő orvosírnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

egészségügyi ügyviteli feladatok ellátása, egészségügyi dokumentumok kezelése, archiválása, gépírás, számítógép kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, érettségi,

        egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gyors- és gépíró végzettség egészségügyi szaknyelv alkalmazása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Uzsoki Utcai Kórház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00209/001/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő orvosírnok.         Postai úton, a pályázatnak a Uzsoki Utcai Kórház címére történő megküldésével (1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00209/001/2019, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő orvosírnok.

        Elektronikus úton Viziné Molnár Anna részére a apolasiigazgatosag@uzsoki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        uzsoki.hu - 2019. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uzsoki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.