Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal székhely településén a titkársági feladatok ellátása, a feladatkörhöz kapcsolódó statisztikák, jelentések elkészítése. Iktatási feladatok, szerződések nyilvántartása, önkormányzat által szervezett rendezvények lebonyolításában való közreműködés, reprezentatív feladatok elvégzése, jegyzőkönyvezés, valamint irattározás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Csanádapácai helyismeret

        Közigazgatási gyakorlat, gyors- és gépírástudás megléte

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás

        Jó szintű Kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség

        Jó szintű Pontos, precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány („büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul,

        Nyilatkozat a 6 hónapos próbaidő vállalásáról.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.

        Önéletrajz a 4/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletére is

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-68-429-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el Csanádapáca Község Polgármesterének egyetértésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati lakást a pályázat kiírója nem tud biztosítani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.