Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tápiógyörgye Község Önkormányzata

2 fő Szociális gondozó - ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2767 Tápiógyörgye, Szentháromság tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény ellátotti körébe tartozó idős személyek teljes körű ellátása, ápolási-gondozási feladatok elvégzése,valamint az ellátott feladatokhoz tartozó dokumentációk vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, egészségügyi vagy szociális gondozó - ápoló szakképesítés.,

        Szociális intézményben, idősek ellátásában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs képesség,empátia,határozottság,,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Szociális érzékenység,fizikai és pszichés terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, szakképesítést igazoló okiratok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-53-383-001/104 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tápiógyörgye Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1025/2 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Szociális gondozó - ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Tápiógyörgye Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1025/2, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Szociális gondozó - ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapiogyorgye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.