Óbudai Almáskert Óvoda - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Almáskert Óvoda - Budapest

logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Szérűskert utca 37.

Budapest, 1033 Budapest, Szérűskert utca 41.

Budapest, 1031 Budapest, Gázgyár lakótelep 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elsősorban az SNI gyerekek logopédiai ellátása az intézményben, ill. akerület közeli óvodáiban utazó gyógypedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, logopédia szakirányú gyógypedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Almáskert Óvoda - Budapest címére történő megküldésével (1033 Budapest, Szérűskert utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 69/6/2019. , valamint a munkakör megnevezését: logopédus.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Almáskert Óvoda - Budapest címére történő megküldésével (1033 Budapest, Szérűskert utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 69/6/2019., valamint a munkakör megnevezését: logopédus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.