Paksi Gyógyászati Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Gyógyászati Központ

VI. számú Háziorvosi körzet

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Barátság utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

VI. számú Háziorvosi körzet feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Szakirányú végzettség

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi bizonyítvány

        Szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Paksi Gyógyászati Központ címére történő megküldésével (7030 Paks, Táncsics M. utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/9-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: VI. számú Háziorvosi körzet.         Postai úton, a pályázatnak a Paksi Gyógyászati Központ címére történő megküldésével (7030 Paks, Táncsics Mihály utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/9-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: VI. számú Háziorvosi körzet.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ww.paksigyogyfurdo.hu - 2019. január 17.

        Tolnai Népújság - 2019. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás vállalkozóként is betölthető az Önkormányzattal való szerződés kötéssel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.