Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Múzeumi grafikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest XIV. ker., Városliget, Vajdahunyadvár .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum programjaihoz kötődő plakátok, hirdetőtáblák, szórólapok, irányítótáblák grafikai tervének elkészítése, az intézmény kiállításaihoz, tárlóihoz kapcsolódó tablók, műtárgy feliratok szerkesztése, grafikai tervezése. A kész grafikai anyagok nyomdai előkészítése, árajánlatok kérése, a nyomdával való kapcsolattartás és a szükséges belső és külső dokumentáció elkészítése. Az intézmény honlapjára,facebook és instragramm oldalaira, valamint szaklapokba kerülő hirdetések, online meghívók készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakirányu végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kiváló szintű csapatmunka, precizitás, önálló munkavégzés, nagy munkabírás, kreativitás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanusító bizonyítvány/oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, motívációs levél. Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Pályázó nyilatkozata a személyes adatok kezelésének engedélyezéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/52-2 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi grafikus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (1146 Budapest, Városliget Vajdahunyadvár liget -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/52-2, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi grafikus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton allaspalyazat@mmgm.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár honlapján

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mmgm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.