Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6133 Jászszentlászló, Dózsa György utca 8.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012(III. 7.) Kormány rendelet 1. melléklet 14. pont szerinti feladatkör

Ellátandó feladatok:

Határozatok megfogalmazása, iktatás, elektronikus ügyintézés, adatszolgáltatások teljesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Üzletek működési engedélyével kapcsolatos feladatok ellátása, szálláshely-üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása, telepengedélyezés ellátása, Mezőgazdasági igazgatási ügyintézés, címek kezelése nyilvántartás vezetése, hagyatéki eljárások, hagyatéki leltárok felvétele.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felhasználói szintű MS OFFICE ismeretek (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási szakvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű önálló munkavégzési képesség, kommunikációs képesség, emberekkel történő intelligens bánásmód,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz, a 2011. évi CXCIX törvény 5. mellékletében foglaltak szerint iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonítvány igénylése folyamatban van.

        Összeférhetetlenségi nyilatkozat.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36308264667 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6133 Jászszentlászló, Dózsa György utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/114-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6133 Jászszentlászló, Dózsa György utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/114-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6133 Jászszentlászló, Dózs György utca 8. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a polgármester egyetértésével a jegyző nevezi ki. A pályázati felhívás kiírója a pályázat eredménytelenné való nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszszentlaszlo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.