Sárosd Nagyközség Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

önkormányzati fenntartású konyha

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2433 Sárosd, Fő út 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az új, 500 adagos főzőkonyhán szakácsi feladatok ellátása és az étkezők kiszolgálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, szakács,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakács szakképzettséget igazoló bizonyítvány - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - önéletrajz - munkakörnek megfelelő egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0630/3392182 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárosd Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2433 Sárosd, Fő út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 192-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Sárosd Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2433 Sárosd, Fő út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 192-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: szakács.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2433 Sárosd, Fő út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályázat elbírálója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot visszavonja vagy indoklás nélkül érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        sarosd.hu - 2019. január 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A kiíró 6 hónapos próbaidőt alkalmaz.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a sarosd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.