Szegedi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára
Feldolgozó Osztály, MTMT Csoport

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Ady tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár MTMT adminisztrátori munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, informatikus könyvtáros,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Spanyol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Tudományos publikálási formák ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Tudományos szférában szerzett adminisztrációs ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        MTMT adatbázis adminisztrátori szintű ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű adatbáziskezelő ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        kiváló kommunikációs készség,

        Jó probléma megoldó képesség,

        Pontosság, precizitás,

        Együttműködési készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Monotonitás tűrése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz,

        Végzettségről szóló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél másolata);

        Nyelvvizsga bizonyítvány másolata,

        Referencia (opcionális),

        Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/06 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/06, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes megbeszélés és kompetencia felmérés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.