Völgységi Múzeum - Bonyhád

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Völgységi Múzeum - Bonyhád

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.03.01-2020.02.29. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7150 Bonyhád, Szabadság tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum közművelődési és múzeumpedagógiai koncepciójának kidolgozása, végrehajtása, A múzeum állandó és időszaki kiállítási koncepcióiban, forgatókönyveiben a múzeumpedagógiai részek kidolgozása, a kiállítások rendezésében való részvétel, Az állandó és időszaki kiállításokhoz múzeumpedagógiai füzetek készítése, Múzeumpedagógiai foglalkozások vezetése, A múzeumot és kiállítóhelyét látogató csoportoknak tárlatvezetést tart, Jelentéseiben beszámol a múzeum pedagógiai és közművelődési munkájáról, az önkéntes munkavégzésről, a szolgáltatott információkról, illetve a célcsoportok szervezéséről, összetételéről, A múzeum külső és belső rendezvényein való részvétel, Pályázatok írása esetén a szakmai fejezeteit, beszámolóit elkészíti, Részt vesz tudományos konferenciákon, rendezvényeken

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógiai végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetelen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, múzeumpedagógiai,

        Német nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        múzeumpedagógiai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        bizonyítványok, oklevél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36 30 5058811 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Völgységi Múzeum - Bonyhád címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Völgységi Múzeum - Bonyhád címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2019, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7150 Bonyhád, Szabadság tér 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázókat e-mailben, vagy telefonon értesíti a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő számot 4/2019., valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.