Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 14. pont hatósági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó adóügyi feladatokat. A helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok teljes körű ügyintézése, adó ellenőrzések, végrehajtási feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, adóigazolások kiállítása. Iktatási feladatok elvégzése, irattározás, ügyirat kezelés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóigazgatással és annak végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása, ügyirat kezelés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Adóügyi ügyintéző - Önkadó - ASP Program ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt, hogy a kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0622/570-088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z/26/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8096 Sukoró, Óvoda utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z/26/2019, valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.