Dobozi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dobozi Polgármesteri Hivatal

Településfejlesztési és hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Település-,terület-és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési és hatósági ügyintézői feladatok a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 1. melléklete 14, vagy 32. I-es besorolási osztályra vonatkozó képesítés szerint

Ellátandó feladatok:

Település-,terület-és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési és hatósági ügyintézői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei beruházásokkal kapcsolatos feladatainak előkészítése és lebonyolítása. Közreműködés az önkormányzat és intézményei pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és utánkövetési feladatokban. Nyomvonalas létesítmények engedélyeztetésével, üzemeltetésével, ellenőrzésével, terület-felhasználási, burkolatbontási engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása. Teljes körű szervezési, koordinálási, ellenőrzési feladatok ellátása a beruházási munkákban: kapcsolattartás a projektvezetőkkel, alvállalkozókkal, megbízókkal, határidők betartásának ellenőrzése, dokumentációk folyamatos követése és vezetése. A kivitelezés során felmerülő problémák elhárítása. Szakhatósági nyilatkoztok kiadása, településképi rendelet, HÉSZ alkalmazása, módosításukra javaslattétel. Önkormányzat és szervei jegyzőkönyvvezetési feladatainak ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        projekttervezés és menedzselés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz  Végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 20 291 2121 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dobozi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/66/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztési és hatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Dobozi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5624 Doboz, Kossuth tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/66/2019., valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztési és hatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.doboz.hu - 2019. január 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a jegyző, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki. A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 6 hónap próbaidő kikötése.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.doboz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.