Nagyberki Manó Tanoda Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyberki Manó Tanoda Óvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7255 Nagyberki, Kossuth L. utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti az óvodapedagógusok munkáját, közreműködik az óvodai csoportfoglalkozások előkészítésében, megvalósításában. Részt vesz az óvodai, óvodán kívüli programok szervezésében és szerepet vállal azok lebonyolításában. Segítséget nyújt a kisebb gyerekek öltöztetésében, étkeztetésében, valmint részt vesz a gyerekek nevelésében, felügyeletében, kísérésében, az intézményi adminisztratív feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        egészségügyi alkalmasság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        találékonyság,

        helyzetfelismerés,

        aktivitás,

        alkalmazkodóképesség,

        kreativitás,

        magas fokú empátia,

        Kiváló szintű gyermekszeretet,

        rugalmasság,

        együttműködő készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/454-2838 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyberki Manó Tanoda Óvoda címére történő megküldésével (7255 Nagyberki, Kossuth L. utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PÉNZÜGY/5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyberki Manó Tanoda Óvoda címére történő megküldésével (7255 Nagyberki, Kossuth Lajos utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PÉNZÜGY/5/2019, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 7255 Nagyberki, Ifjúság utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.