Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Textlib integrált könyvtári rendszer kezelése, kölcsönzés, nyilvántartások vezetése, adminisztráció, adatbázis-kezelés, programok, rendezvények szervezése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, - Szakirányú képesítés vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú szakképesítés,

        Jártasság a könyvtári munkában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        pontosság,

        konfliktuskezelés,

        rugalmasság,

        megbízhatóság,

        jó kommunikációs készség szóban és írásban,

        csapatszellem,

        kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/K/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/K/2019, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.vkd.hu - 2019. január 14.

        www.dombovar.hu - 2019. január 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.