Kunsziget Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kunsziget Község Önkormányzata

Házi szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9184 Kunsziget, Petőfi tér 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kunsziget községben házi segítségnyújtást igénybe vevő személyek saját lakásán nyújtandó alapvető gondozási-ápolási feladatok ellátása, valamint a feladatkörhöz kapcsolódó dokumentációk vezetése. A pályázati felhívás nem vezetői munkakör betöltésére irányul.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, középfokú képesítés, házi betegápolói, szociális gondozói végzettség,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű elhivatottság,

        Kiváló szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség,

        Önálló, pontos precíz és gyors munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Hivatástudat,megbízhatóság, lendületes önálló munkavégzés, döntési képesség, gyors helyzetfelismerés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata

        30 napnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06302269730 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunsziget Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9184 Kunsziget, József Attila utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/28/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Házi szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Kunsziget Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9184 Kunsziget, József Attila utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/28/2019, valamint a munkakör megnevezését: Házi szociális gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9184 Kunsziget, Kunsziget utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kunsziget.hu - 2019. január 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.