Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.03.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Szabó Ervin utca 1/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, szervezi és ellenőrzi a gyermekfelügyelők munkáját,minden hónap 25.napjáig elkészíti a következő havi beosztást. Csoportgazdálkodással kapcsolatos feladatok szervezése. Kapcsolattartás a Gyámhivatalokkal, TEGYESZ-szekkel. Gondozási feladatok ellátásának szervezése. Munkára nevelés a gyermek életkori sajátosságainak figyelembe vételével. A gyermekek felkészítése az önálló életvezetésre és alapvető személyes ügyek intézésére. A munkáltató és a munkahelyi vezető által rábízott egyéb aktuális feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        büntetlen előélet,cselekvőképesség,erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettségeket igazoló oklevelek másolata, fényképes önéletrajz, illetve a www.vmgyk.hu honlapról az adatkezelési tájékoztatók/felvételre jelentkező munkavállalók részére szóló"adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezeléséről felvételre jelentkező munkavállalók számára"kitöltött és aláírt példánya

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Kossuth utca 10. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R17/5-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Kossuth utca 10. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R17/5-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: nevelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.