Kisújszállási Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
Szervezési és Önkormányzati kapcsolatok Osztálya

kulturális és kommunikációs ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Koordinációs feladatkör (Korm. rend. 1. melléklet 24. pont) Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör (Korm. rend. 1. melléklet 29. pont)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat működésével kapcsolatos kulturális, városmarketing és egyéb szervezési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, (felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        újságírói végzettség,

        marketing területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        tájékozottság,

        pontos, precíz munkavégzés,

        nagyfokú munkabírás,

        Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,

        szakmai elkötelezettség,

        Word, Excel, Power Point programok felhasználói szintű ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata

        az önéletrajzot a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kérjük benyújtani

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 59/520-230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJ/81-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: kulturális és kommunikációs ügyintéző .         Postai úton, a pályázatnak a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJ/81-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: kulturális és kommunikációs ügyintéző .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5310 Kisújszállás, Kisújszállás Szabadság tér. 1. 1. emelet 20. ajtó .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kisujszallas.hu - 2019. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Teljes munkaidős, határozott idejű köztisztviselői jogviszony, 6 hónap próbaidő beiktatásával. A munkakör keresőképtelenség, illetve fizetésnélküli szabadság igénybevételének idejére szól, melynek várható időtartama 3 év. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat kiírója valamennyi pályázóval személyes elbeszélgetést tart.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisujszallas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.