Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Gyimesi utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógusi végtettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Óvodapedagógusi végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        Gyermekszeretet, munkafegyelem, kommunikációs és együttműködési készség,

        Alap szintű számítógép kezelés felhasználói szinten.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata.

        Orvosi alkalmasság, /egészségügyi könyv/

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Magyar állampolgárság, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-56-540-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Gyimesi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/ 04 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Gyimesi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/ 04, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Gyimesi utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezéskor 4 hónap próbaidő kerül kijelölésre. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor 3 hónapnál régebbi erkölcsi bizonyítvány nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó postai feladó vevényt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.