Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

Dietetikus-élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 Budapest, Pesti út 117.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az élelmezési részleg munkájának megszervezése, irányítása, a beosztott dolgozók beszámoltatása, a munkatervi feladatok teljesítése, végrehajtásuk állandó ellenőrzése. • Munkaköri feladatok: o Gondoskodik az Intézmény gondozottainak és alkalmazottainak megfelelő mennyiségű, minőségű, kalória- és biológiai értékű ételeinek az elkészítéséről, tálalásáról, és kiosztásáról. o Feladatával kapcsolatos nyilvántartások számítógépes feldolgozása. o A nyersanyagkészletek megrendelése. o Étlapok elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Dietetikus,

        Dietetikusi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Erkölcsi bizonyítvány

        Érvényes egézségügyi alkalmassági

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Élelmezésvezető és dietetikus munkakörben - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Hozzájárulói nyilatkozat személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 20 339 4847 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/25/6/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Dietetikus-élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/25/6/2019, valamint a munkakör megnevezését: Dietetikus-élelmezésvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.