Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Nevelőszülői Hálózat

nevelőszülői tanácsadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, , .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nevelőszülői családokban nevelkedő ideiglenes hatállyal vagy nevelésbe vett gyermekek és nevelőszülők nevelési tanácsokkal történő segítése. Rendszeres tájékozódás és együttműködés a gyermekek oktatási intézményeivel. Kapcsolattartás elősegítése a vér szerinti családokkal. Nevelőszülői alkalmassági vizsgálathoz, új nevelőszülők jelentkezéséhez környezettanulmány készítése. A nevelőszülők és nevelt gyermekek látogatása, kapcsolattartási felügyelet biztosítása. Korrekt együttműködés a családokat segítő kollégákkal, társintézményekkel. Utógondozói ellátottak segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) "Nemzeti köznevelésről szóló" 2011.évi CXC. törvény az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.sz.melléklete szerinti szakképesítés,

        gyermekvédelem területén szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36/427-544 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3300 Eger, Dobó tér 6/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-3/2019/103 , valamint a munkakör megnevezését: nevelőszülői tanácsadó.         Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3300 Eger, Dobó tér 6. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-3/2019/103, valamint a munkakör megnevezését: nevelőszülői tanácsadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - pályázati határidőn belül -hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.