Gödre Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gödrei Tündérkert Óvoda és Konyha
Óvodapedagógus

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.02.01.-2020.02.28. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7386 Gödre, Fő utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munkakör ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 72/454-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gödre Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7386 Gödre, Béke utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: God/4/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Gödre Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7386 Gödre, Béke utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: God/4/2019., valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7386 Gödre, Béke utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.godre.hu - 2019. január 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.