Maglód Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Maglód Város Önkormányzata

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2234 Maglód, Rákóczi utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségügyi,védőnői szak,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        védőnői munkakörben végzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a végzettséget igazoló oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz,nyilatkozat arról,hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázati anyagot.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 29/525-061 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Maglód Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2234 Maglód, Fő utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/9/2019 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Maglód Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2234 Maglód, Fő utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/9/2019, valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A területi vezető védőnő szakmai véleményének megérkezése után azonnal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Maglód Város honlapja - 2019. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.maglod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.