Segesd Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művelődési ház
7562 Segesd, Teleki utca 2.

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7562 Segesd, Teleki utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- település közművelődési tevékenységének szervezésében való részvétel, - a község hagyományőrző ünnepeinek ápolása, - a helyi hagyományok felkutatása, megőrzése, - rendezvények szervezésében való részvétel, rendezvények lebonyolítása, - művelődő közösségek szervezése, - cikkek, riportok készítése, - együttműködés a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel, - kiadványok, plakátok, hirdetések szerkesztése, - bérleményekkel, bérletekkel kapcsolatos ügyintézés, - fotózás a községi rendezvényeken, - ügyfélfogadás - technikai feladatok ellátása (pl. hangosítás)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

        betöltött 18. életév

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        rendezvények szervezésében való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

        hangtechnikai ismeret

        kulturális érzékenység és igényesség

        kreativitás

        terhelhetőség

        sokoldalú munkavégzésre való alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        képzettség feltételeit igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Segesd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7562 Segesd, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/5431-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Segesd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7562 Segesd, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/5431-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 7562 Segesd, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Segesd község honlapja - 2019. január 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előértékelését követően a kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. A személyes meghallgatásra behívott pályázókat az eredményről értesítjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.segesd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.