Markazi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Markazi Közös Önkormányzati Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYED/GYES alatti távollét idejére –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3262 Markaz, Mikes Kelemen utca 5-7.

Heves megye, 3273 Halmajugra, Kossuth L. utca 163.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Településfejlesztéssel, közlekedési igazgatással, vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása. - Önkormányzati fejlesztések előkészítése, pályázatok műszaki támogatása, engedélyezések ügyintézése. - Beruházások lebonyolításában való közreműködés, műszaki átadás-átvétel koordinálása, garanciális eljárásban való közreműködés. - Helyszíni ellenőrzések során, műszaki kérdésekben való közreműködés. - A feladatkörébe tartozó Képviselő-testületi előterjesztések előkészítésében való közreműködés. - A településen folyamatban lévő beruházások figyelemmel kísérése, felügyelete. - Lakossági bejelentések koordinálása, műszaki ügyekben ügyfélfogadási feladatok ellátása. - Feladatköréhez tartozó statisztikák elkészítése, KSH-val való kapcsolattartás. - Kapcsolattartás közületekkel, szolgáltatókkal, önkormányzati intézményekkel. - Telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés - Termőföld hirdetményekkel kapcsolatos ügyintézés Feladatkör [29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján]

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        saját gépjármű

        6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, műszaki,

        beruházói, közbeszerzési és vagyongazdálkodási , közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - fényképes, szakmai önéletrajz - képesítést igazoló okiratok másolata - 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - szakmai gyakorlat meglétének igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-37-563-433 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Markazi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3262 Markaz, Mikes Kelemen utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MPH/12/2019 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Markazi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3262 Markaz, Mikes Kelemen út 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MPH/12/2019, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ingyenpiac - 2019. január 11.

        Heves Megyei Hírlap - 2019. január 10.

        Markaz Község honlapja - 2019. január 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.