Jakabszállási Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 14.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Kormány rendelet 1. melléklet 9. pont szerinti szociális és gyámügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Határozatok megfogalmazása, iktatás, elektronikus ügyintézés, adatszolgáltatások teljesítése. Közreműködés a választási feladatok ellátásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a szociális és gyermekvédelmi törvényből eredő helyi önkormányzati és jegyzői feladatokat. Kapcsolt munkakörben ellátja a címnyilvántartás karbantartását, az üzletek működésével kapcsolatos ügyintézést, a földforgalmi törvényből és egyéb jogszabályokból eredő hirdetmények közzétételével kapcsolatos feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        önkormányzati igazgatásban vagy gyámügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        ASP iktató és iparigazgatási szakrendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Önálló munkavégzési képesség, kommunikációs képesség, emberekkel történő intelligens bánásmód,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/20-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/20-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 14. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a polgármester egyetértésével a jegyző nevezi ki. A pályázati felhívás kiírója a pályázat eredménytelenné való nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.jakabszallas.hu - 2019. január 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.