Szentgyörgyi István Általános Iskola - Diósjenő

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentgyörgyi István Általános Iskola - Diósjenő

angol szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2011.08.15. - 2012.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 6 órás

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Kossuth út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

angol nyelv oktatása 1-3.évfolyamokon;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol szak,

        általános iskolai tanári - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, német szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettségeket igazoló okmányok másolata; szakmai önéletrajz; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainek a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-35/364-228 vagy 06-30/4989257 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentgyörgyi István Általános Iskola - Diósjenő címére történő megküldésével (2643 Diósjenő, Kossuth út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118/2011. , valamint a munkakör megnevezését: angol szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szentgyörgyi István Általános Iskola - Diósjenő címére történő megküldésével (2643 Diósjenő, Kossuth út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118/2011., valamint a munkakör megnevezését: angol szakos általános iskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Kossuth út 21. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.diosjeno.hu - 2011. július 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.