Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Kardoskúti Kirendeltsége

Kirendeltség-vezető (jegyzői megbízott)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.

Ellátandó feladatok:

A 2011. évi CLXXXIX tv. alapján a jegyzői feladatokkal megegyező feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Kardoskúti Kirendeltségének a vezetése. A jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási hatósági és egyéb hatósági ügyek.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudomány doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzseri képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az OKV elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Jegyzői vagy aljegyzői munkakörben szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Végzettség meglétét igazoló okiratok másalata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

        Szakmai önéletrajz a kttv. rendelkezései szerinti tartalommal

        Vezetői elképzelések

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-68-520-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1340/2013. , valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltség-vezető (jegyzői megbízott).         Postai úton, a pályázatnak a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1340/2013., valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltség-vezető (jegyzői megbízott).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2013.06.07. 12 órára beérkezzen a pályázati kiírásban megadott címre. Az írásbeli pályázat alapján, a jegyző javaslatának figyelembevételével, a közös önkormányzati hivatalt alkotó települések polgármesterei döntenek. A pályázat elbírálója - adott esetben - alkalmazhatja a Kttv. 247. § (1) bekezdés (a) - (b) pontjaiban foglaltakat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.