Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1095 Budapest, Mester utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központhoz tartozó iskolákban a rendszergazdai feladatok ellátása. Számítógépek üzembe helyezése, programok telepítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Professzionális szintű Rendszergazdai ismeretek,

        magyar állampolgárság,büntetlen előélet,cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkaterületen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        ECDL

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/Ú/2013 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.         Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ címére történő megküldésével (1095 Budapest, Mester utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/Ú/2013, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.