Klebersberg Intézményfenntartó Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kodolányi János Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola
Általános Iskola

Napközis nevelő 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2013.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7838 Vajszló, Iskola utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

2. osztályban, valamint egy 4.5. osztályos vegyes csoportban napközis nevelői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Tanító,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a •••••••••• -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebersberg Intézményfenntartó Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 70/639/2013, , valamint a munkakör megnevezését: Napközis nevelő 2 fő.         Postai úton, a pályázatnak a Klebersberg Intézményfenntartó Központ címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 70/639/2013,, valamint a munkakör megnevezését: Napközis nevelő 2 fő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezető ajánlására a tankerületigazgató felterjeszti elfogadásra a pályázó személyét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyben szokásos módon - 2013. február 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.