Siófoki Kórház-Rendelőintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Siófoki Kórház-Rendelőintézet
Radiológiai Osztály

radiológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8600 Siófok, Semmelweis utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, radiológus szakorvos,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        alap- és működési nyilvántartásba vétel

        kamarai tagság

        egészségi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        alap- és működési nyilvántartásba vétel, valamint a kamarai tagság igazolása

        nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék

        nyilatkozat arról, hogy büntetlen előéletű

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-84-310-510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8600 Siófok, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 428/2013. , valamint a munkakör megnevezését: radiológus szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8600 Siófok, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 428/2013., valamint a munkakör megnevezését: radiológus szakorvos.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.siokorhaz.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Bérezés megegyezés szerint.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.siokorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.