Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

Régész szakmuzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik a múzeum régészeti anyagának gondozásáról, terv szerinti gyarapításáról, a tulajdonvédelem és szakszempontok megfelelő betartásáról, a begyűjtött anyag megőrzéséről. Feltáró, kutató és feldolgozó munkát végez a munkatervi feladatok szerint elsősorban régészeti vonatkozásban. Kutatási eredményeit szakmai folyóiratokban és kiadványokban publikálja, kiállításokat készít és szervez a gyűjteményéhez kapcsolódóan. Múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart. Közművelődési és adminisztratív feladatokat is ellát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Régész szakmuzeológus,

        Valamely világ nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Régész muzeológusi - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kommunikációs szakterület, könyvtáros végzettség, gyűjteménykezelő,

        Szomszédos nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        régész, múzeumi területen - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pályázatírás, múzeumpedagógia,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű gyorsgépírás, kiadványszerkesztés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a korábbi munkahelyeket is (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), A végzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-37/540-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/2013. , valamint a munkakör megnevezését: Régész szakmuzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth Lajos út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/2013., valamint a munkakör megnevezését: Régész szakmuzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.hatvanymuzeum.net/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.