Tököl Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tököl Város Polgármesteri Hivatala

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2316 Tököl, Fő utca 117.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

2011.évi CLXXXIX. törvényben, valamint egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Tököl Város Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásáról szóló 22/2002. (XII.10.) számú rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelések, végzettségeket igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulás arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-24-520-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tököl Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2316 Tököl, Fő utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2013. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Tököl Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2316 Tököl, Fő utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2013., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2316 Tököl, Fő utca 117. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tököl Város Honlapja - 2013. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a hivatal@tokol.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.