Tököl Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tököl Város Polgármesteri Hivatala

szervezési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2316 Tököl, Fő utca 117.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Titkársági feladatkör II besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Titkársági és rendezvényszervezési feladatok,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

szervezési, titkársági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Tököl Város Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásáról szóló 22/2002. (XII.10.) számú rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, számítógép-kezelő bizonyítvány, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Titkárnői és számítógép-kezelői feladatok - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs képesség,

        Kiváló szintű szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        közszolgálati önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-24-520-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tököl Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2316 Tököl, Fő utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2013. , valamint a munkakör megnevezését: szervezési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Tököl Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2316 Tököl, Fő utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2013., valamint a munkakör megnevezését: szervezési ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2316 Tököl, Fő utca 117. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tokol.hu - 2013. január 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a hivatal@tokol.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.