Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
általános iskola

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2013.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5008 Szolnok, Gorkij utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

alsó tagozatos gyermekek tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, matematika műveltségterület,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok (oklevelek) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-6185869 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/2533/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI címére történő megküldésével (5008 Szolnok, Gorkij út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/2533/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton szandaiskola@szandaiskola.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.szandaiskola.hu - 2012. július 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szandaiskola.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.